2021: Hääleõiguste koguarv ja hääleõiguste arv aktsia liikide kaupa

AS-il Tallinna Vesi (edaspidi ASTV) on kokku 20 000 001 (kakskümmend miljonit ja üks) aktsiat. Aktsiate koguarvust on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) hääleõigusega aktsiat (edaspidi A-aktsiad) ning 1 (üks) piiratud hääleõigusega aktsia (edaspidi B-aktsia), mille omanik on aktsiaselts.

Iga ASTV A-aktsia annab selle omanikule ASTV aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda ASTV aktsionäride üldkoosolekul, ASTV kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja ASTV põhikirjas sätestatud õigused.

ASTV B-aktsia kui  ASTV omaaktsia ei anna õiguseid üldkoosolekul.