Reoveepuhastus

Kuhu läheb heitvesi?

Kasutatud kraanivesi (näiteks WC-st, vannitoast, köögist või mõnest kodumasinast) jõuab lõpuks tagasi loodusesse. Selline vesi sisaldab aga suurel hulgal reostus- ja toitaineid (lämmastiku- ja fosforiühendeid), mis põhjustavad veekogudes taimede ülemäärast kasvu, veekvaliteedi halvenemist ning võivad viia veekogu kinni kasvamiseni.

Reostuse ärahoidmiseks on äärmiselt oluline reovee põhjalik puhastamine enne selle loodusesse tagasi juhtimist. Tallinna Vee klientide reovesi jõuab mööda kanalisatsioonitorusid Paljassaare reoveepuhastusjaama, kus see läbib keeruka puhastusprotsessi. Vett puhastades peame järgima seadusest tulenevaid  kõrgeid kvaliteedinõudeid.

Tänu igapäevasele heale opereerimistööle, kemikaalide tõhusale doseerimisele  ja mõne aasta eest käivitunud uuele biofiltrile väljub reoveepuhastusjaamast lõhnatu ja värvitu puhas vesi, mis on keskkonnale ohutu ja vastab kõigile nõuetele.