Taotlused ja üldtingimused

Tehniliste tingimuste taotlus

Liitumistaotlus

Ehituse pakkumuse taotlus minikonkursi läbiviimiseks

Liitumislepingu üldtingimused

Teenuslepingu üldtingimused alates 01.01.2024

Teenuslepingu üldtingimused alates 01.07.2024

Liitumispunkti ehituse üldtingimused

Andmekaitse tingimused (privaatsuspoliitika)

 

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks soodustingimustel:

Muuga aedlinna ühisveevärgiga

Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga

Saue linna ühisveevärgiga

Saue linna ühiskanalisatsiooniga