Tule meile tööle

Tule meie meeskonda, loome puhta veega parema elu!

Eesti suurima vee-ettevõtte meeskonnas saad:

• Mõjutada oma tööga igapäevaselt pea kolmandikku Eesti elanikkonnast, pakkudes neile kvaliteetset joogivett
• Anda panuse looduskeskkonna tasakaalu säilitamisesse
• Haarata kinni arenguvõimalustest
• Nautida stabiilset ja hoolivat töökeskkonda
• Olla osa sõbralikust ja professionaalset meeskonnast

Tallinna Vesi annab tööd enam kui 300 töötajale. Valdav osa meie töötajatest on tehnilise haridusega spetsialistid, kes töötavad kas meie veepuhastusjaamas või reoveepuhastusjaamas.

Kandidaatide eelvaliku teeme CV-de põhjal. Tagasisidet anname kõigile kandidaatidele 2-3 nädala jooksul kandideerimise lõppemisest.
Uute töötajate värbamisprotsessis lähtume põhimõttest, et  kandidaat saaks tulevasest tööst põhjaliku ja tõetruu pildi. Kõik kandideerimisprotsessis antavad praktilised ülesanded on otseselt seotud tulevase tööga.

Töökuulutustel saab silma peal hoida CV Online ja CV Keskuse tööportaalides.