Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedil on oluline mõju elanike tervisele ja heaolule. Juba aastaid on pealinna joogivee kvaliteet võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis, mistõttu julgustame jätkuvalt inimesi kraanivett jooma. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning veekvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele.

2021. aasta kliendirahulolu-uuring, mille viis läbi sõltumatu uuringufirma EMOR, kinnitas, et nii meie kliendid kui tarbijad usaldavad kraanivee kvaliteeti üha enam. 2021. aastal jõi kraanivett pea 90% lõpptarbijatest, samas kui 2011. aastal vaid 48%. See näitab ühtlasi, kui oluline on suunata tähelepanu tarbijate teadlikkuse tõstmisele kraanivee kvaliteedist.

2021. aastal võetud veeproovide vastavus nõuetele oli 99,61%, mis tähendab, et vaid üksikud proovid ületasid mõne parameetri osas seatud piirväärtusi. Stabiilselt väga kõrge kvaliteeditase peegeldab nii veepuhastusprotsessi efektiivsust, veetorustike õigeaegset hooldust kui ka ennetavat tööd, mille tulemusel on veeavariide arv võrgus püsinud väga madalal tasemel.

Veekvaliteet 2023. aastal:

Veekvaliteet 2022. aastal:

Veekvaliteedi keskmised näitajad 2021. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2020. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2019. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2018. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2017. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2016. aastal:

Terviseameti ja Tallinna Vee laborites on kasutusel uus veeanalüüsimeetod Colilert-18. Uus meetod on senisest kiirem, täpsem ja tundlikum ning seetõttu on avastatud ka varasemast rohkem keskkonnabakterite hulka kuuluvaid coli-laadseid baktereid. Tegemist on bakteritega, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele. Põhjalikumalt saab uue meetodi kohta lugeda Terviseameti kodulehelt.