2024: Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 07.03.2024 nii börsi infosüsteemis, Seltsi kodulehel 2024: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata – Tallinna Vesi kui üleriigilise levikuga päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 4 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 084 734 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 78,42% kõigist aktsiatega esindatud häältest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 28.03.2024 kell 9.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 28.03.2024 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1.1.   Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.   

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega

Otsus nr 1.2.     Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse hilisemalt 04.04.2024 Seltsi veebilehel Aktsionäride otsuste vastuvõtmine – Tallinna Vesi