Sõlmimine

Teenuslepingu sõlmimiseks palume Teil esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • omandit või valdust tõendav dokument, kui omandiõigus ei ole veel kantud kinnistusraamatusse;
  • volikiri, kui tegemist on kaasomandiga või kui soovitakse lepinguliseks esindajaks kolmandat isikut;
  • lepingu sõlmija isikut tõendav dokument.

Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, kontrollime kohapeal veemõõdusõlme ja paigaldame veearvesti.