Toetustegevuste põhivaldkonnad

Oma toetustegevustes keskendume kahele põhivaldkonnale:

 1. Keskkonnaharidus

Meie äri on tihedalt seotud ühe olulisema loodusressursi – veega. Mõistame mõju, mida me looduskeskkonnale avaldame, ja püüame oma keskkonnajalajälge vähendada. Oma sponsorlustegevuses pühendume sellele, et harida kogukonda veega seotud keskkonnateemadel.

Iga-aastane teavituskampaania

Kord aastas viime ellu teavituskampaaniat, et toetada mõnd järgmistest eesmärkidest:

 • kraanivee väga hea kvaliteet, inimeste julgustamine tarbima joogiks kraanivett, “kraanivesi on joogivesi”;
 • ummistuste vältimine, prügi ja/või ohtlike jäätmete tualettpotti viskamise eest hoiatamine;
 • Tallinna Vee keskkonna- ja/või sponsorlusvaldkonna tutvustamine või tööandjabrändi kujundamine.

Harivad materjalid

Tallinna Vesi loob ja jagab hariduslikke materjale lasteaedadele ja koolidele. Kõik harivad materjalid on kättesaadavad eesti ja vene keeles. Materjalid on olemas nii trükitud kujul kui ka allalaetavad ettevõtte kodulehelt.

Veeseminarid

Igal aastal käivad meie töötajad lasteaedades ja koolides külalistunde andmas. Räägime lastele sellest, kust tuleb joogivesi, kuidas vett säästa, ära hoida ummistusi ja kaitsta keskkonda.

Ekskursioonid ja avatud uste päevad

Igal aastal korraldab korraldame avatud uste päevi veepuhastusjaamas ja reoveepuhastusjaamas, et anda elanikele võimalus tutvuda ettevõtte peamiste tootmisüksuste ja tegevusega. Suuremad grupid on teretulnud meie tootmisesse läbi aasta. Selleks viime läbi ekskursioone nii eesti kui ka vene keeles. Ühtlasi avame oma sanitaarkaitseala kõikidele sportlikele huvilistele ka korra aastas Ülemiste järvejooksuks.

Avalikel üritustel osalemine

Osaleme aktiivselt kogukonnaüritustel, et suurendada elanike teadlikkust veega seotud teemadel.


2. Kohalik kogukond, sh kogukonnaprojektid ja vähemate võimalustega inimeste toetamine

Toetame kogukonnaalgatusi pakkudes avalikel sündmustel kasutamiseks tasuta veepaake ning avades üle linna tasuta avalike joogiveekraane.

Veepaagid avalikel üritustel

Võimalusel pakume veepaake sponsorluse korras kasutamiseks avalikel üritustel, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • Spordiüritused, mis leiavad aset Tallinnas.
 • Laste- ja noorteüritused, millest võtab osa enam kui 100 osalejat ja mis toimuvad Tallinnas.
 • Avalikud kogukonnaüritused, mis toimuvad Tallinnas ja mille eesmärk on keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Veepaagi üleandmisel lepitakse kirjalikult kokku kasutuspõhimõtetes, millega ürituse korraldaja tagab veepaagi ja selle kasutajate turvalisuse. Veepaagi rentimiseks palume saata oma soov meie üldmeilile tvesi@tvesi.ee.

Avalikud joogiveekraanid

Igal aastal avame mõne uue avaliku joogiveekraani, olgu siis sise- või väilitingimustes. Näiteks võib kraan asuda avalikus ruumis nagu muuseumis, sadamas, lennujaamas, kaubanduskeskuses vms. Veekraanide avamisega soovime muuta kraanivett avalikes kohtades paremini kättesaadavaks. Selleks tehakse koostööd ka Tallinna linnaga. Täna on avalikud joogiveekraanid paljudes paikades üle Tallinna ning kokku on neid välitingimustes ligi 40. Siseruumides asuvad avalikud kraanid näiteks Energia Avastuskeskuses, T1 keskuses asuvas SuperSkypargis, Tallinna Lennujaamas ja Tallinna Sadamas.

Kõik avalikud veekraanid on leitavad siit kaardilt.

Annetused

Oleme valinud väikese hulga projekte ja organisatsioone, keda toetame iga-aastaselt annetusega. Kutsume ka oma töötajaid ühiskonnale tagasi andma, võimaldades meeskondadel pühendada ühe päeva heategevusele. Samuti oleme otsustanud jõuluajal teha suuremate kingituste asemel heategevusliku annetuse mõnele olulisele algatusele.

 • Vähemate võimalustega inimeste toetamine

Tallinna Vesi toetab ka organisatsioone, kes vajavad meie abi, et pakkuda vähemate võimalustega inimestele paremaid võimalusi. Näiteks teeme juba aastaid koostööd Eesti Invas

pordi Liiduga ja lasteaiaga Õunake.

Töötajate kaasamine

Selleks, et kaasata Tallinna Vee töötajaid aktiivselt kogukonnaprojektidesse, anname tööandjana soovi korral igaühele vaba päeva vabatahtlikuks tööks ja oleme ellu kutsunud projekti “Ajaannetaja”.

Meie soov on aga teha enamgi kui meilt nõutakse ning oodatakse, selleks et mõjutada positiivselt nii ümbritsevat looduskeskkonda kui inimeste elukvaliteeti. Lisaks kvaliteetse teenuse pakkumisele anname endast parima, et läbi kaasamise ning teadlikkuse kasvu panustada kogukonna heaolusse.

Julgustame ka teisi ettevõtteid tegema enamat kui peab või on seadusega nõutud. 2012. aastal allkirjastasime koos 17 ettevõttega kokkuleppe, arendamaks läbi avatud suhtluse ja koostöö vastutustundlikku ettevõtlust Eestis.

Loodud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum jagab igal aastal koos EBS-i Eetikakeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kvaliteedimärgiseid Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi (CSR ehk enesehindamise vahendi) ankeedi täitnud ja tugeva tulemuse saavutanud ettevõtetele, kes peavad vastutustundliku ettevõtluse edendamist oluliseks. Eelkõige väljendab see läbimõeldud tegevust ning mitmekülgselt hoolivat käitumist ümbritseva inim- ja looduskeskkonna ning sidusgruppide suhtes. Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaati väljastatakse ettevõtetele koos võimalusega kasutada pronks-, hõbe- või kuldtaseme kvaliteedimärgist.

 • 2021. aastal sai ettevõtte CSR indeksi kuldtaseme.
 • 2019. aastal omistati ettevõttele CSR indeksi hõbetase.
 • Aastatel 2012 ja 2015-2018 omistati ettevõttele indeksi kuldtase.
 • Aastatel 2013-2014 tunnistati meid hõbetaseme kvaliteedimärgise vääriliseks.
 • 2009. aastal jagasime vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal koos Swedbank AS-iga 1.-2. kohta.