Süsiniku jalajälg

Tallinna Vesi on hinnanud oma CO2 jalajälge 2020. ning 2022. aastal. Selleks kasutati rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard “. Standard jaotab ettevõtte tegevusega kaasnevad kasvuhoonegaaside emissioonid kolme skoopi (mõjualaks). Tutvu ettevõtte CO2 jalajäljega kliimamõjude vähendamise plaanis.

Edaspidi arvutame enda süsinikujalajälge igal aastal.