2011: Üldkoosolekul käsitletavate dokumentidega tutvumise kord

Üldkoosoleku kutses kajastatud ja täiendavalt nõuetekohaselt esitatud üldkoosoleku päevakorrapunktide ettepanekute, vastavate otsuste eelnõude või põhjendustega saab tutvuda tööpäeviti kl 10.00-12.00 ja kl 14.00-16.00 (GMT+2) kuni 23. maini 2011 (kaasaarvatud) AS-i Tallinna Vesi õigusteenistuse osakonnas, aadressil Ädala 10, Tallinn.

Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama pildiga isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga pildiga isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja.

Dokumentidega saab tutvuda ka üldkoosoleku kohas 24. mail 2011.a alates kl 08.30 (GMT+2) kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate eest võib AS Tallinna Vesi nõuda mõistlikku tasu.