2011: Täiendavad küsimused

Kas viimase päevakorrapunkti kohta käiva materjaliga on võimalik enne üldkoosolekut tutvuda?

Kõigi aktsionäride samaaegse informeerimise nõude täitmise osas on õiglane, kui kõik aktsionärid ja nende esindajad saavad info samal ajal, s.o. üldkoosolekul. Otsuseid see päevakorrapunkt endaga kaasa ei too, see päevakorrapunkt on lihtsalt taustainfoks ja selgituseks väikeaktsionäridele saadetud kirja osas, hoidmaks kõiki aktsionäre asjaga kursis ning andmaks võimaluse küsida küsimusi juhatuselt.