2011: Üldkoosoleku protokoll

24. mail 2011.a toimunud AS-i Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siit.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris Tallinnas, Ädala 10.