2011: Üldkoosoleku protokoll

24. mail 2011.a. toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin: protokoll.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.