2011: 2010. aasta majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi 2010. majandusaasta auditeeritud aruanded: Aruanne EUR ning Aruanne EEK