2011: Sõltumatu audiitori aruanne 2010

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2010. majandusaasta aruandele on leitav siit.