2011: Sõltumatu audiitori aruanne 2010

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2010. majandusaasta aruandele on leitav siit – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.