2011: Juhatuse ettekanne

Juhatuse ettekanne AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekul 24.05.2011 – presentatsioon.