2010: Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäril lisaks sellele ka kehtiv registrikaart.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument ja kehtiv volikiri. Volikiri võib olla kas lihtkirjalik või notariaalne. Kui esindatav on juriidiline isik, siis palume lisaks kaasa võtta ka kehtiva registrikaardi väljavõte.

Juhul, kui AS-i Tallinna Vesi juriidilisest isikust aktsionär on registreeritud välisriigis, siis peab kehtiv registrikaardi väljavõte olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.

Esindaja volikirjad, mis on vormistatud välisriigis, võiks soovitatavalt olla notariaalsed ja tõlgitud eesti keelde ning notariaalsed volikirjad peaks olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga. Volikirjadesse puutuv soovitus kehtib ka siis, kui füüsilisest isikust aktsionär vormistab esindajale volikirja välisriigis.