2010: Sõltumatu audiitori aruanne 2009

Sõltumatu audiitori, AS PricewaterhouseCoopersi, aruande leiate siit.