2010: Üldkoosoleku protokoll

18. mail toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin: ÜK protokoll. Protokolli lisadega on võimalik tutvuda AS Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.