2010: Üldkoosolekul käsitletavate dokumentidega tutvumise kord

AS Tallinna Vesi 2009.a. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega ja kasumi jaotamise ettepanekuga saab tutvuda AS i Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn, õigusteenistuse osakonnas alates tänasest kuni 17.05.2010.a. (k.a.) igal tööpäeval kell 10.00– 12.00 ja 14.00–16.00.

Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama pildiga isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga pildiga isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja.

Dokumentidega 18.05.2010.a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates 08.30 kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate eest võib Selts nõuda mõistlikku tasu.

AS Tallinna Vesi 2009.a. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga, audiitori tasustamise korraga, esitatud otsuste eelnõudega, aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega saab tutvuda AS-i Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn, õigusteenistuse osakonnas alates tänasest kuni 17.05.2010.a. (k.a.) igal tööpäeval kell 10.00–12.00 ja 14.00–16.00. Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja. 18.05.2010.a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates 08.30 kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate tegemise eest võib nõuda mõistlikku tasu.