2012: Sõltumatu audiitori aruanne 2011

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2011. majandusaasta aruandele on leitav siit.