2012: Juhatuse ettekanne tariifivaidlusest

Juhatuse ettekanne tariifivaidlusest on leitav siit.