2012: 2011. aasta majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi 2011. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.