2012: 2011. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2011. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on leitav siit.