2012: Üldkoosoleku protokoll

22. mail 2012.a. toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.