2012: Üldkoosoleku protokoll

22. mail 2012.a toimunud AS-i Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siit.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris Tallinnas, Ädala 10.