2014: AS Tallinna Vesi tegevuse kohta juhatuselt teabe küsimise kord

Üldkoosoleku ajal, pärast üldkoosoleku päevakorra, sealhulgas täiendavate päevakorra punktide ammendamist, on aktsionäridel õigus küsida juhatuselt teavet AS Tallinna Vesi tegevuse kohta.

Aktsionär võib küsimuse esitada kas suuliselt või kirjalikult, pöördudes üldkoosoleku juhataja poole. Üldkoosoleku juhataja võib teavet omades kas ise vastata küsimusele või paluda vastavat teavet omaval juhatuse liikmel küsimusele vastata.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, on aktsionäril õigus koheselt nõuda, et üldkoosolek otsustaks eraldi päevakorrapunktina tema nõude õiguspärasuse üle või siis esitada kahe (2) nädala jooksul alates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.