2014: Sõltumatu audiitori aruanne 2013

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2013. majandusaasta aruandele on leitav siit..