2014: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 20. mail 2014.a kell 09.06-10.31 Tallink Spa & Conference Hotel’i 2. korruse konverentsiruumis “Galaxy 1”.

Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 084 114 häält, s.o. 75,42% häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUS: Kinnitada 15 080 978, s.o. 99,98% poolthäälega AS Tallinna Vesi 2013. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine
OTSUS: Kinnitada 15 083 036, s.o. 99,99% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2013. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 19 936 000 (üheksateist miljonit üheksasada kolmkümmend kuus tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2013. a. seisuga kogunenud 49 196 000 (neljakümne üheksa miljoni ühesaja üheksakümne kuue tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2013. a. 19 936 000 (üheksateistkümne miljoni üheksasaja kolmekümne kuue tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 13.06.2014. a. ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 03.06.2014. a. kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete valimine
3.1. Valida 15 046 818, s.o. 99,75% poolthäälega hr. Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.
3.2. Valida 8 101 561, s.o. 53,71% poolthäälega hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.
3.3. Valida 15 029 458, s.o. 99,64% poolthäälega hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.
3.4. Valida 14 848 419, s.o. 98,44% poolthäälega hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23.05.2014. a.

4. Audiitori valimine
OTSUS: Määrata 15 022 260, s.o. 99.59% poolthäälega Seltsi 2014. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

5. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal
Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal on leitav siit.