2014: 2013. a. majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi auditeeritud 2013. aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.