2014: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on valida 2014. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Ago Vilu vastavalt nende poolt esitatud ja nõukogus arutatud pakkumise tingimustele.

AS PricewaterhouseCoopers on andnud ASile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt AS PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori ning teiselt poolt ASi Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mitte mingisuguseid töö-, majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.