2018: Sõltumatu audiitori aruanne 2017

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2017. aasta majandusaasta aruandele: AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.