2018: Sõltumatu audiitori aruanne 2017

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2017. aasta majandusaasta aruandele on leitav siit.