2018: 2017. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2017. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda siin.