2018: üldkoosoleku protokoll

31. mail 2018. aastal toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siit.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.