2013: Üldkoosoleku protokoll

21. mail 2013. aastal toimunud AS-i Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin. Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris Tallinnas, Ädala 10.