2013: Üldkoosoleku protokoll

21. mail 2013.a. toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin. Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.