2013: AS-i Tallinna Vesi Nõukogu aruanne 2012

Ettevõtte Nõukogu poolt kinnitatud aruandega, mis tutvustab Nõukogu tegevust ettevõtte juhtimisel ja töö korraldamisel 2012. aastal, on võimalik tutvuda siin.