2013: 2012. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2012. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on leitav siit.