2013: 2012. aasta majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi 2012. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.