2013: Sõltumatu audiitori aruanne 2012

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2012. majandusaasta aruandele on leitav siit.