2015: Sõltumatu audiitori aruanne

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2014. aasta majandusaasta aruandele – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.