2015: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Tallinna Vesi (edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 27. mail 2015 kell 09:00-09:50 Hotell Euroopa teise korruse konverentsiruumis “Lääne-Euroopa”. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 073 779 häält, s.o. 75,37% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 15 072 839, s.o. 99,99% poolthäälega 2014.a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 15 072 839, s.o. 99,99% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2014. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 17 943 000 (seitseteist miljonit üheksasada nelikümmend kolm tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 18 000 600 (kaheksateist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2014 seisuga kogunenud 49 138 000 (neljakümne üheksa miljoni ühesaja kolmekümne kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2014.a. 17 943 000 (seitsmeteistkümne miljoni üheksasaja neljakümne kolme tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 (null koma üheksakümmend) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Maksta dividendid aktsionäridele välja 19.06.2015 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 10.06.2015 kella 23:59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete valimine

OTSUS: Valida 15 038 666, s.o. 99,77% poolthäälega hr. Allar Jõks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 28.05.2015.

4. Audiitori valimine

OTSUS: Nimetada 15 038 629, s.o. 99,77% poolthäälega Seltsi 2015. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

5. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate tegevuse kohta leiab siit.