2015: Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäril lisaks sellele ka kehtiv registrikaart.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument ja kehtiv volikiri. Volikiri võib olla kas lihtkirjalik või notariaalne. Kui esindatav on juriidiline isik, siis palume lisaks kaasa võtta ka kehtiva registrikaardi väljavõte.

Juhul, kui AS-i Tallinna Vesi juriidilisest isikust aktsionär on registreeritud välisriigis, siis peab kehtiv registrikaardi väljavõte olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.
Esindaja volikirjad, mis on vormistatud välisriigis, võiks soovitatavalt olla notariaalsed ja tõlgitud eesti keelde ning notariaalsed volikirjad peaks olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga. Volikirjadesse puutuv soovitus kehtib ka siis, kui füüsilisest isikust aktsionär vormistab esindajale volikirja välisriigis.

Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub siin.

Kui aktsionär kasutab esindaja määramiseks volikirja vormi, siis volikirja edastamiseks on kolm alternatiivi:

  1. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle, järgides ülalkirjeldatud dokumentide kinnitamise juhendit ning edastab seejärel volikirja esindajale. Üldkoosolekule registreerumisel tuleb esindajal esitada volikiri koos teiste vajalike dokumentidega.
  2. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, allkirjastab selle digitaalselt ning saadab e-postiga aadressil mariliismia.topp@tvesi.ee hiljemalt 17.05.2015 päeva (kl 23:59 GMT+2) lõpuks. Selline võimalus on neil aktsionäridel, kellel on ID kaart, mis võimaldab dokumente digitaalselt allkirjastada (nt Eesti ID kaart). Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, ei ole volikirja vaja üldkoosolekule registreerumisel eraldi esitada.
  3. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle. Seejärel allkirjastatud volikiri skaneeritakse ja saadetakse e-postiga aadressil mariliismia.topp@tvesi.ee hiljemalt 17.05.2015 päeva (kl 23:59 GMT+2) lõpuks. Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, tuleb esindajal esitada volikirja originaaldokument koos teiste vajalike dokumentidega üldkoosolekule registreerumisel.

Juhul, kui volikirja vorm ei ole täidetud või ei ole edastatud nõuetekohaselt, siis on AS-il Tallinna Vesi õigus mitte lugeda sellist volikirja esindusõigust tõendavaks dokumendiks ja jätta see tähelepanuta.