2016: Informatsioon nõukogu liikmete kandidaatide kohta

Rein Ratas

Seati kandidaadina üles Tallinna linna poolt ning valiti nõukogu liikmeks 22.11.2005 toimunud erakorralisel üldkoosolekul. Rein Ratas on nõukogu liikmeks valitud mitu järjestikust ametiaega, viimati 23.05.2014. Rein Ratas on alates 2015. aastast Riigikogu liige, kuhu ta kuulus ka aastatel 2007-2011. Rein Ratas on bioloogiakandidaat ja tema tegevusvaldkond on olnud keskkonnakaitse. Varasemalt on Rein Ratas töötanud Keskkonnaministeeriumi kantslerina (7 aastat) ja professorina Eesti Maaülikoolis ja Euroakadeemias. Ta ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Mart Mägi

Mart Mägi valiti sõltumatuks nõukogu liikmeks 23.11.2007 toimunud erakorralisel üldkoosolekul ning on ametisse valitud mitmel järjestikusel perioodil, viimati 23.05.2014. Alates 2015. aasta algusest on ta Tartu Ülikooli Sihtasutuse Nõukogu esimees. Mart Mägi omab laialdasi finants- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning kogemusi. Ta on omandanud magistrikraadi Varssavi Kindlustuse ja Panganduse Ülikoolis kindlustuse ja panganduse erialal ning Tartu Ülikoolis juhtimise erialal. Ta ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Simon Roger Gardiner

Nõukogu liikme kandidaadina üles seatud United Utilities kontserni poolt ja nõukogu liikmeks valitud 14.12.2010 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, viimati tagasi valitud 23.05.2014. Simon Gardiner on United Utilities Group PLC õigusosakonna juht ja United Utilities International’i direktor. Hr Gardiner on alates 1996. aastast töötanud advokaadina. Ta ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Martin Padley

Nõukogu liikme kandidaadina üles seatud United Utilities kontserni poolt ja nõukogu liikmeks valitud 29.10.2014 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Dr Padley’l on 20-aastane kogemus veesektoris töötamisest nii tehnilistel ja regulatiivsetel kui ka kvaliteedi ja tootmisega seotud ametikohtadel. Tema praegune amet United Utilities’es on vee- ja teadusteenuste direktorina juhtida kõiki vee- ja teadusalaseid teenuseid. Dr Martin Padley ei oma AS Tallinna Vesi aktsiaid.