2016: Sõltumatu audiitori aruanne

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2015. aasta majandusaasta aruandele – AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.