2016: Sõltumatu audiitori aruanne

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2015. aasta majandusaasta aruandele on leitav siit.