2016: 2015. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.