2019. aasta aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 30.mail 2019 kell 9.00-10.00 hotellis Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Bolero”. Seltsi 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 075 100 häält, s.o 75,38% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED:

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 249 748 000 (kakssada nelikümmend üheksa miljonit seitsesada nelikümmend kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot 15 028 200 poolthäälega (s.o. 99,69% koosolekul esindatud häältest)

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 15 068 359  poolthäälega (s.o 99,96% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2018. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 15 000 600 (viisteist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2018 seisuga kogunenud 64 753 000 (kuuekümne nelja miljoni seitsmesaja viiekümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2018. aasta 24 150 000 (kahekümne nelja miljoni ühesaja viiekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,75 (null koma seitsekümmend viis) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 25. juunil 2019. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2019. Alates 13. juunist 2019 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: 15 026 249 poolthäälega (s.o 99,68% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 2: 15 070 157 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

4. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit.