2019: 2018. aasta majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi auditeeritud 2018. aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.