2019: 2018. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2018. aasta majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda siin.