2019: Sõltumatu audiitori aruanne 2018

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers hinnang AS-i Tallinna Vesi 2018. aasta majandusaasta aruandele on leitav siit.