2019: Sõltumatu audiitori aruanne 2018

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2018. aasta majandusaasta aruandele: AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.