Lepingu täitmine ning investorite teenitud tulukus