ICSID otsus

Rahvusvaheline vahekohus langetas 21. juunil otsuse AS-i Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelise arbitraažimenetluse osas seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega. Vahekohus otsustas enamushäältega AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada, eriarvamusele jäi üks vahekohtunik.

Otsuse materjalid on täismahus leitavad siit: