Tariifitaotlus aastateks 2011-2015

05.11.2010 – AS-i Tallinna Vesi tariifitaotluse kaaskiri Konkurentsiametile

05.11.2010 – AS-i Tallinna Vesi tariifitaotlus aastateks 2011-2015

05.11.2010 – Lisa 1 tariifitaotlusele – Oxera aruanne (ENG)

28.02.2011 – Konkurentsiameti esialgne analüüs AS-i Tallinna Vesi tariifitaotluse osas

29.03.2011 – AS-i Tallinna Vesi vastus Konkurentsiametile

29.03.2011 – AS-i Tallinna Vesi lisakommentaarid Konkurentsiameti väidetele

29.03.2011 – Lisad AS-i Tallinna Vesi vastuskirjale

02.05.2011 – Konkurentsiameti otsus AS-i Tallinna Vesi tariifitaotluse osas