29.10.2014: Erakorralise üldkoosoleku protokoll

29. oktoobril 2014. aastal toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll on leitav siit. Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.