29.10.2014: Erakorralise üldkoosoleku protokoll

29. oktoobril 2014. aastal toimunud AS-i Tallinna Vesi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll on leitav siit. Protokoll on allkirjastatud digitaalselt ning selle lisadega on võimalik tutvuda AS-i Tallinna Vesi peakontoris Tallinnas, Ädala 10.