29.10.2014: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 29. oktoobril 2014.a kell 09.18-09.31 Radisson Blu Hotel Olümpia 2. korruse konverentsiruumis.

Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 287 597 häält, s.o 71,44% häältest.

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Nõukogu liikme valimine

OTSUS: Valida 14 260 538, s.o 99,81% poolthäälega hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.11.2014.a.