14.12.2010: Erakorralise üldkoosoleku protokoll

14. detsembril toimunud AS Tallinna Vesi erakorralise aktsionäride koosoleku protokoll on leitav siin.

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda AS Tallinna Vesi peakontoris, Ädala 10, Tallinn.